אשנב לעבר – פברואר

הפעם באשנב: על זהירות בשבילים וכלבים….

הציור "בשבילים" בשער מאת משה רוט ז"ל