פורים חברים 1960-1962

תמונות פורים מרגשות מהנגטיבים 6×6. אין לנו סורק, עשוי במצלמה והפיכה ושיפור בעזרת תוכנה גרפית.