הנצחה לחברי ובני קיבוצנו

מצגת הנצחה דיגיטלית של כל חברי ובני קיבוצנו, המייסדים, הוותיקים, החיילים וצעירים שהלכו לעולמם וקברם בבית הקברות שמרת.

עדכון אפריל, 2024

צילום ותיעוד יונינה ברנע. צילום ועיצוב המצגת אניקה. חיים ד. ומשה ב. ניקוי  הקברים, בשיתוף צוות הארכיון וחג ה-70