אשנב לעבר

פינה חדשה! החלטנו לשתף אתכם, בסיפורים ,תמונות ופכים קטנים, משנות הקיבוץ הראשונות. הצצה, שמטרתה להכיר את העבר. אנו מנסות להחיות את הפינה של ארכיונאית רבקה הרן ז”ל, המשך…