חיינו- 23-6-1967

עלון הקיבוץ 23-6-1967: חברים מספרים, רשמים מביקור בגבול הסורי, מכתבי עידוד ….

חיינו- 9-6-1967

מתוך עלון הקיבוץ 9-6-1967: עוד הרבה יסופר ויכתב על אותו שבוע, על המלחמה ש” אפילו לא היה לה שם”.