סיפורי שמרת בחג-40 לקיבוץ

קובץ “סיפורי שמרת” מוקדש לחברי שמרת וילדיהם בחג-40 לקיבוץ. אגדות על הימים והלילות על שמרת של מטה ועל שמרת של מעלה מוגשים כאן כלשונם בפי המשך…