היסטוריה

שמרת הוקמה בתוך מלחמת העצמאות אחרי מבצע בן עמי, עוד במאי 28.5.1948. המייסדים הם חברי שלושה גרעינים של ‘השומר הצעיר” :היוצרים’ מרומניה, ‘היוצר’ מהונגריה ו’לוחמי המשך…