לילות קש

לילות קש נקראו הלילות שבהם היו קוצרים ואוספים את התבואה לתחמיץ. באותו לילה היו קבוצות עבודה של בחורים, חלקם קוצרים ומעמיסים את הקש לעגלת הטרקטור וחלקם מעמיסים על המשאית. תפקידן של הנשים היה להתקין ארוחה כיד המלך.

« של 12 »