מירוץ הלפיד כיתה ו’ 2023

ילדי כיתה ו’ בשנת המשימות שלהם (2023) רצו עם הלפיד את המירוץ המסורתי שמתחיל בגבעת שמיר היא הנקודה בה היה ראשתו של קיבוצנו משם רצו לתחנת הנסיונות שזאת הנקודה השניה בה היה קיבוץ היוצרים לפני שהפך לשמרת וסיומו של הלפיד בטקס המסורתי שמדליק את חג החנוכה ומסמל את ההמשכיות דור אחרי דור.