עומר מקבוצת דקל

מאת ליאורה כהן :”יש עוד הרבה לספר ולהסביר על הקיבוץ. אני כאן הסברתי מה ,שחשבתי שמאוד נחוץ, לילד כמוך ,דן ,שנמצא בחוץ. שמרת ,יולי 1984