אשנב לעבר 10 – גלגולו של פעוטון

בימים אלו מבנה הפאב משנה שוב את פניו ויעודו וחוזר להיות בחסות החינוך. הוא ישמש בית לבני הנוער של קיבוצנו. זה המקום להזכיר את יחוסו.  המשך…