1 במאי

אחד במאי היה יום חגם של הפועלים, בזמנים שאת הארץ הנהיגו מפלגות הפועלים. זה היה יום של שבתון, וביום זה נערך בערים הגדולות, שקושטו בדגלים אדומים, המשך…