אשנב לעבר 10 – גלגולו של פעוטון

בימים אלו מבנה הפאב משנה שוב את פניו ויעודו וחוזר להיות בחסות החינוך. הוא ישמש בית לבני הנוער של קיבוצנו. זה המקום להזכיר את יחוסו.  לפני המבנה תגלו שלט שהוא אחד מהשלטים ההיסטוריים הפזורים בקיבוץ.