אשנב לעבר 3  – מוסף ירוק

ט”ו בשבט 2018 לפני שנה במסגרת חגיגות  השבעים הופרחה וחודשה הכניסה לקיבוץ.
עוד באשנב:

  • סרט וידאו שהוסרט בחצר הקיבוץ ב- 1992.קרינות נירה אטינגר ז”ל.
  • כתבה מהעבר של צבי לאופר ז”ל.
  • מדגם מחידון אמת ושקר לט”ו בשבט 1984.