אשנב לעבר 6 – כביסה נקיה

הפעם החלטנו לאוורר מושגים כמו:קמונה, בגדי הקמה, בגדי שבת, מחסן בגדים, תקציב הלבשה, חלוקת בגדי עבודה ועוד. באשנב תוכלו לעקוב אחרי גלגולי הכביסה המלוכלכת והנקיה, מימי הצריף הרעועה ועד היום. אנחנו מזמינות את כל מי שזוכר, נזכר בסיפורים בנושא לשלוח ולשתף אותנו, אנחנו נוסיף כל סיפור או תמונה,למאגר ההיסטורי המשותף.   אלבום מכבסה וקומונה תמונות בגוגל