אשנב לעבר 7 – ארכיאולוגיה כאן בשמרת

בחצר הקיבוץ ישנם מספר ממצאים ארכיאולוגיים, אנחנו עוברים על פניהם בדרך לכולבו, למגרש הכדור -רגל לברכה ועוד. הפעם אנחנו רוצות להאיר על אבני הגבול,ממצא מדהים שהתגלה בשדות הקיבוץ. אבני גבול דומות, לא נמצאו בשום מקום בארץ.