אשנב לעבר

פינה חדשה! החלטנו לשתף אתכם, בסיפורים ,תמונות ופכים קטנים, משנות הקיבוץ הראשונות. הצצה, שמטרתה להכיר את העבר.

אנו מנסות להחיות את הפינה של ארכיונאית רבקה הרן ז”ל, שפרסמה פינה בשם זה בעלון הקיבוץ.  

הפעם בפינה….

טיול לסיני, החודש לפני 62 שנה. תמונות ורשמים, ותיקי הקיבוץ בצעירותם.

בפינת התלונות…

רעש מטוסים ומטרד כלבים. אין חדש תחת שמי הכלבים. קריאה נעימה.