חיינו- 23-6-1967

עלון הקיבוץ 23-6-1967: חברים מספרים, רשמים מביקור בגבול הסורי, מכתבי עידוד ….