חינוך

בתחילת ימי הקיבוץ כל מערכת החינוך התקיימה בבית. מלבד היציאה למוסד אשרת בכיתה ז’ ואילך. המסגרת החינוכית הייתה משותפת, הילדים שהו רוב שעות היום בבית הילדים והלכו לבית ההורים לשעתיים בשעות אחר הצהריים.

החינוך התחלק לגיל הרך, חברת ילדים והמוסד. בכיתה ב’ כל קבוצה קיבלה שם שלווה אותה לאורך השנים.

בתחילת שנות התשעים עבר בית הספר היסודי ללוחמי הגטאות ולאחר מכן לגוונים. נקודת ציון נוספת היא 1991 שבא הסתיימה הלינה המשותפת, והמעבר לשינה בבית ההורים תם עידן ההשכבות, ההקמות ותורנות שומר\ת הלילה.
כיום מבנה חברת הילדים נקרא תלתון, מבנה המוסד נקרא נעורים. במקום מוסד אשרת יש את בית חינוך אופק.