חמישים שנה אחרי

יובל אחרי סיום המלחמה ערוץ הילדים של הטלוזיה בחר לבוא ללוחמי הגטאות ולדבר עם הדור השלישי. גם בשמרת השיח הוא עם הנכדים.