אשנב לעבר 11  – ט”ו בשבט

ט”ו בשבט – תפקחו את העיניים הסתכלו סביב 

מייסדי הקיבוץ שהיגיע לישב את הגבעה מצאו  בעיקר שדרות ברושים שנטעו הטמפלרים.במשך השנים שינה הקיבוץ את פניו. כל שנה בט”ו בשבט ניטעו ונוצרו פינות חמד חדשות.