סדנה הכנת חנוכיות 21.12.2019

התאספנו בחדר האוכל לפעילות נהדרת: סדנה הכנת חנוכיות מחומרי טבע. 

סדנה הכנת חנוכיות 21.12.2019

No Images found.