סיור מודרך בחפירת הארכיאולוגית

הערה: איכות הקול בסרט לא טוב, בעיקר בגלל מסור רועש באתר הבנייה. הרבה חומר היה צריך לחתוך מתוך הסרט. חוץ מזה פה ושם התמונה רעועה. בשבוע לאחר הסיור נשאר בור עצום באדמה ממה שאנחנו רואים בסרט.תודה ליואב לרר ורשות העתיקות על היוזמה וסיור מרתק!