סיפורי שמרת בחג-40 לקיבוץ

קובץ “סיפורי שמרת” מוקדש לחברי שמרת וילדיהם בחג-40 לקיבוץ. אגדות על הימים והלילות על שמרת של מטה ועל שמרת של מעלה מוגשים כאן כלשונם בפי המספרים ללא תיקוני תחביר ללא הקפדה על כתיב אחיד, אך בטעם הזמן והמקום.

לקתו מן הארכיון: רבקה הרן ז"ל, צבי לאופר ז"ל.
צוות הכנה: שמעון שור ז"ל,רבקה הרן ז"ל, צבי לאופר ז"ל, אהוד אבני.
עריכה: רבקה הרן ז"ל.
איור ועיצוב גרפי: משה רוט ז"ל.