שביל שילוט,תיעוד היסטורי-שמרת 70

אסם ומחסן תבואה-משק
Orientation: 1
« של 22 »

במשך כמעט תשעה חודשים התבשל ע”י צוות הארכיון המורחב רעיון השילוט ההיסטורי. השביל מכיל 21 שלטים+שלט הכוון.השלטים מחולקים לשלושה תחומים:משק,חברה,חינוך.

מטרת השביל ללכת בעקבות השלטים,הנמצאים רובם במרכז הקיבוץ, להעצר,לקרוא, להביט בתמונות ולהבין וללמוד על אורחות החיים,האידיאולוגיה ודרכי ההתפרנסות בשנות הקיבוץ הראשונות. השלטים מהווים ציוני דרך,לחומר הנוסף והנרחב הנמצא בארכיון שמרת ובבית הראשונים.

בשבועות 2018, נחשף השביל תוך כדי משחק דינמי,באמצעות תוכנת Treasure-hit.התוכנה הופקה על ידי המכון הטכנולוגי חולון.

צוות התיכנון והביצוע כלל את:אבי אורן ,ישראל כהן, יואב לרר,אניקה קנטר, חיה קיבריק, שושי פטר וג’ררדו לוטרולו.

את המשחק חיברה והתאימה לשמרת אורורה לוטרולו.את הפאזל המסכם של המשחק יצרו,אניקה ותלמה.