שדש מספר בגבעת שמיר

ביום שישי 13.05.2016 יצאנו לגבעת שמיר, הנקודה הראשונה בה התגבש קיבוץ שמרת
כיום פועלת במקום חוות צופים, אך עדיין עומד על תילו המבנה התורכי הישן
שמענו את שדש נוי מספר על קורות הקבוצה, וניסינו לדמיין איך היה אז, לפני 68 שנים.