שדש מספר על פרנסת היוצרים

ביום שישי 13.05.2016 יצאנו לגבעת שמיר, הנקודה הראשונה בה התגבש קיבוץ שמרת. בסרט וידאו זה שדש מספר על מקורות הפרנסה של חברי הקבוצה .