שימור אמת המים בקיבוץ שמרת

שימור אמת המים בשמרת – עתיקות ליד הבית.

רשות העתיקות ומשרד ירושלים ומורשת הוציאו קול קורא לאימוץ אתר ארכיאולוגי כחלק מפרויקט הצלת אתרים ארכיאולוגיים ארצי, המבוצע על ידי מינהל שימור של רשות העתיקות, במימון משרד ירושלים ומורשת. הקול הקורא פנה לציבור הרחב – מנהלי מוסדות חינוך, קיבוצים וועדי יישובים, המעוניינים לאמץ ולשקם אתר ארכיאולוגי הנמצא בתחום המוסד או היישוב, או סמוך אליו – להציע את מועמדותם לקחת חלק במיזם הארצי לשימור ולשילוב אתרים ארכיאולוגיים עבור הקהילה. אנחנו הצענו להשיב לחיים אתרים ארכיאולוגיים נבחרים יחד עם הקהילה המקומית ולשמר אותם, והפונים בתמורה התחייבו לקיים פעילויות באופן סדיר, לאמץ ולתחזק אותו כחלק משגרת החיים השוטפת שלהם. במסגרת פרויקט אמץ אתר עם אנשי קיבוץ שמרת נחשף מחדש קטע אמת המים של סולימאן פאשה בקצה הצפוני-מערבי של קיבוץ שמרת. במהלך שנת 2019 נחשפה אמת המים, יוצבה ושומרה בהובלת חברת הילדים ובשיתוף חברי קיבוץ רבים כפרויקט קהילתי מתמשך למען שילובה לטובת פעילות קהילתית וחברתית של נוער שמרת.