תמונות מסיור בחפירת הארכיאולוגית

ב13.01.2017 היה לנו סיור מרתק בחפירות בשטח הרחבת הבית הסעודי, שערכה רשות העתיקות. תודה לחברנו יואב לרר ש גם הביא חפצים קטנים מתקופות שונות שמצוא לאורך אמת המים.