גרעינים

בקיבוץ נקלטו גרעיני השלמה מדרום אמריקה, ארצות הברית וקנדה, חניכי תנועת ה”שומר הצעיר” בארץ ישראל , חניכי חברות נוער.