לזכור ולא לשכוח

הייחוד של שמרת הוא שכל השכבה הוותיקה הם ניצולי שואה.  חלק ניכר מוותיקי שמרת היו פרטיזנים. לכן ומכאן יש חשיבות עצומה לטכס יום השואה בשמרת. המשך…