חג שבועות 1960

גלריה תמונות גוגל מהנגטיבים הישנים, חג שבועות 1960. צילם כנראה אפריים גולן ז”ל, ממייסדי הקיבוץ