לילות קש

לילות קש נקראו הלילות שבהם היו קוצרים ואוספים את התבואה לתחמיץ. באותו לילה היו קבוצות עבודה של בחורים, חלקם קוצרים ומעמיסים את הקש לעגלת הטרקטור וחלקם המשך…

סרטי צילום – כותנה

סריקות סרטי צילום – שדות הכותנה. בכל רגע אפשר לפתוח את הגלריה בגודל מסך על ידי קליק בתמונה.