אשנב לעבר 11  – ט”ו בשבט

ט”ו בשבט – תפקחו את העיניים הסתכלו סביב  מייסדי הקיבוץ שהיגיע לישב את הגבעה מצאו  בעיקר שדרות ברושים שנטעו הטמפלרים.במשך השנים שינה הקיבוץ את פניו. כל המשך…

אשנב לעבר 3  – מוסף ירוק

ט”ו בשבט 2018 לפני שנה במסגרת חגיגות  השבעים הופרחה וחודשה הכניסה לקיבוץ. עוד באשנב: סרט וידאו שהוסרט בחצר הקיבוץ ב- 1992.קרינות נירה אטינגר ז”ל. כתבה המשך…

ט”ו בשבט 2018

תמונות מנטיעות, משפחות ומגדל המים מטקס ט”ו בשבט חג ה70 הקישור לאלבום  תמונות גוגל של הארכיון.