מירוץ הלפיד כיתה ו’ 2023

ילדי כיתה ו’ בשנת המשימות שלהם (2023) רצו עם הלפיד את המירוץ המסורתי שמתחיל בגבעת שמיר היא הנקודה בה היה ראשתו של קיבוצנו משם רצו המשך…