לילות קש

לילות קש נקראו הלילות שבהם היו קוצרים ואוספים את התבואה לתחמיץ. באותו לילה היו קבוצות עבודה של בחורים, חלקם קוצרים ומעמיסים את הקש לעגלת הטרקטור וחלקם המשך…