פורים חברים 1960-1962

תמונות פורים מרגשות מהנגטיבים 6×6. אין לנו סורק, עשוי במצלמה והפיכה ושיפור בעזרת תוכנה גרפית.

פורים גן רבקה 1963

תמונות סרוקות מפילמים: פורים גן רבקה 1963 מאת מיקי הרן ז”ל, ממייסדי הקיבוץ.