אשנב לעבר 6 – כביסה נקיה

הפעם החלטנו לאוורר מושגים כמו:קמונה, בגדי הקמה, בגדי שבת, מחסן בגדים, תקציב הלבשה, חלוקת בגדי עבודה ועוד. באשנב תוכלו לעקוב אחרי גלגולי הכביסה המלוכלכת והנקיה, המשך…