הליכות ושדות

חברים מגלים נופים דרך המצלמה בהליכות היומיות שלהם. גלריה תמונות גוגל – צלמים: קני מובשין, אורה אלכסנדר, יריב פורת