שביל שילוט,תיעוד היסטורי-שמרת 70

במשך כמעט תשעה חודשים התבשל ע”י צוות הארכיון המורחב רעיון השילוט ההיסטורי. השביל מכיל 21 שלטים+שלט הכוון.השלטים מחולקים לשלושה תחומים:משק,חברה,חינוך. מטרת השביל ללכת בעקבות השלטים,הנמצאים המשך…