מכתב מאת שמחה פטר 1946

אלי בן- צבי מצא מכתב בהונגרית שנכתב ב- 1946 על ידי שמחה פטר בשם קבוצת חברים שהיו בדרכם לארץ.   תירגום המכתב על ידי חיה אורן, ג’נובה המשך…