בית הראשונים

בבית הראשונים יש דפי משחק, סיפורם של חפצים. תוכלו להסתובב, לחזור בזמן ולערוך הכרות עם תמונות וסיפורים.