לזכור ולא לשכוח

הייחוד של שמרת הוא שכל השכבה הוותיקה הם ניצולי שואה.  חלק ניכר מוותיקי שמרת היו פרטיזנים. לכן ומכאן יש חשיבות עצומה לטכס יום השואה בשמרת. בטכסים הראשונים התרכזו בעיקר בגבורה. אחר כך נכנסה מסורת בה בכל ערב כזה אחד הוותיקים מספר את סיפורו האישי.המייסדים  של קבוצנו הם חברי שלושה גרעינים של ‘השומר הצעיר” :היוצרים’ מרומניה, ‘היוצר’ מהונגריה ו’לוחמי המחתרת’ מצ’כוסלובקיה.

  יש אנדרטה לזכר אמהות ואבות אחיות ואחים שנספו בשואה. משפחות החברים שאין להם קבר מונצחים . שמות המשפחה של החברים לפני שעברתו את השמות כאן בארץ. האנדרטה היא יצירה של מרים זמיר, מתוך כמה הצעות, כיוון שהייתה יותר אבסטרקטית מהאחרים. היא מזכירה קרימטוריום ו- 6 אבנים לזכר ששת המליונים. הוקמה ב1990. הוותיקים באו מסלובקיה, רומניה והונגריה. הרוב מסלובקיה.