קיבוץ שמרת

ביום שישי י”ט באייר תש”ח, 28 במאי 1948, לאחר קום מדינת ישראל, קם קבוץ שמרתשמו הקודם היה קבוץ “היוצרים”.
השם “שמרת” מזוהה עם “שומר הוא “שמר” מבני אשר (שבט אשר) אשר התנחלו באיזור לפני כ- 2000 שנים.
חברי הקיבוץ היו חברים בתנועת ה”שומר הצעיר”. על מייסדי הקיבוץ נמנים יוצאי צ’כוסלובקיה, הונגריה ורומניה – ברובם ניצולי שואה ופליטיה.

בקיבוץ נקלטו גרעני השלמה מדרום אמריקה, ארצות הברית וקנדה, חניכי תנועת ה”שומר הצעיר” בארץ ישראל , חניכי חברות נוער, נקלטים פרטיים וכמבן בני הקיבוץ שהצטרפו כחברים.

הקיבוץ מונה כ- 400 נפשות ובשנים האחרונות עבר שינויים מהותיים באורח החיים, הכוללים הפרטות ומשכורות דיפרנציאליות לחברים. ענפי הקיבוץ: חקלאות – שלחין אש”ל (משותף לאדמית, שמרת ולוחמי הגטאות), מטעי אבוקדו, לולי תרנגולות לפיטום, רפת (בשיתוף עם רגבה וכברי), אירוח כפרי, ויזמויות שונות.