הכוס של אליהו הנביא

מאת יואב לרר איור מאת יעקב גוטרמן בלוח השנה של החינוך הקיבוצי לחגים מקום מרכזי. פעילות רבה סבבה לפני החג ובמהלכו. בראש השנה הוכנו גליות המשך…